W razie potrzeby prosimy o kontakt z poniższymi osobami:

Telefon E-mail
Prezes Stanisław Pukis
783 977 833 [email protected]
Zastępca Krzysztof Sokołowski
601 654 311
Skarbnik Jerzy Mizura 502 723 471 [email protected]
Członek wspierający Jarosław Ruszczak 502 770 978 [email protected]
Sekretarz Anna Ciborowska
506 422 558 [email protected]
Magdalena Łukaszewicz 509 189 038 [email protected]
Webmaster Paweł Michalski 601 663 662 [email protected]

RODO – Informacje w przedmiocie przetwarzania danych osobowych (kliknij)