INFORMACJE W PRZEDMIOCIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, w skrócie RODO)

  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Olsztyński Klub Morsów „IGLO”, z siedzibą w Olsztynie przy ul. Kanafojskiego 5 (zwane dalej Administratorem) w celu członkostwa w klubie.
  2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są Administrator oraz inne podmioty upoważnione do odbioru tych danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
  3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie odbywa się w sposób zautomatyzowany, i nie wiąże się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji (w tym z profilowaniem).
  4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu Pani/Pana członkostwa w klubie, a po tym czasie przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi i w stosunku do niego.
  5. W prawnie uzasadnionych przypadkach posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych, ich sprostowania oraz uzupełnienia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  6. Posiada Pani/Pan prawo sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych oraz prawo do ich usunięcia w dowolnym momencie, z wyjątkiem sytuacji w których przetwarzanie jest wymagane do ustalenia, dochodzenia, obrony roszczeń lub do wywiązania się z prawnego obowiązku, któremu podlega Administrator.
  7. W kwestiach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora oraz przysługujących mi w związku z tym prawach może Pani/Panzasięgnąć informacji na stronach internetowych Administratora: www.olsztynskiemorsy.pl, https://www.facebook.com/Morsy.IGLO.Olsztyn/, lub skontaktować się pod adresem e-mail – [email protected]